07.08.2020

ეროვნული ბიბლიოთეკა. აგვისტოს კედელი – შეხსენება ჩემთვის და შენთვის.
დღეს ომი დაიწყო.

#ეროვნულიბიბლიოთეკა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze