თიანეთი.ლიშო

27.07.2020

თიანეთი. ლიშო. ერთ წელიწადში, ჩემი მეგობრის, ბესიკ ხარანაულის ეზოში არტ-გომურს მოვაწყობთ.

#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze
#არტგომური @ Tianeti