სკვერის ბიბლიოთეკა მცხეთაში

11.06.2020

დიდი ამბები გრძელდება. ამჯერად მცხეთა. ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ სკვერის სამკითხველო გახსნა.

#ეროვნულიბიბლიოთეკა #სკვერისბიბლიოთეკა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze