ექსპერიმენტი ექპერიმენტორიუმში

28.02.2020

დღეს ექსპერიმენტორიუმში ექსპერიმენტი ჩავატარეთ – მოსწავლეებს ფიზიკის კანონებზე ლიტერატურული იდიომის გამოყენებით ვესაუბრე

#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze