სტატუს-შეხვედრები

16.12.2019

სტატუს-შეხვედრები
ჩემი ლექცია – გზა და ადამიანი
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze @ Lolita