ემიგრაციის მუზეუმი

23.07.2019

ისტორიული, ძალიან მნიშვნელოვანი დღე ეროვნული ბიბლიოთეკისთვის – სამწლიანი მუშაობის შესანიშნავი შედეგი. ქართული ემიგრაციის მუზეუმი, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იყო განთავსებული ამიერიდან ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაიდებს ბინას. დღეს რუსუდან შარაძესა (გურამ შარაძის სამართალმემკვიდრე) და ეროვნულ ბიბლიოთეკას შორის ამის დამადასტურებელი ხელშკრულება გაფორმდა. ჩევნი ემიგრაციის დარბაზი სწორედ სწორედ ამ მუზეუმს შეერწყმება და ეროვნული ბიბლიოთეკა ემიგრაციული არქივის უმთავრესი შემნახველი გახდება.

#ეროვნულიბიბლიოთეკა #ემიგრაციისმუზეუმი #გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze