ეროვნული ბიბლიოთეკა დაბა თამარისში და სოფელ ბოლნისში

14.03.2019

აბა, რა გასაკვირია, რომ ჩვენი მოძრაობა ჩვეული შემართებით გრძელდება. ამჯერად ბოლნისის მუნიციპალიტატის მულტიეთნიკურ დასახლებებს ვესტუმრეთ – დაბა თამარისი და სოფელი ბოლნისი. წიგნები ჩავიტანეთ და რაც მთავარია, უკვე კომპიუტერი და ინტერნეტიც აქვთ (პროექტი – ბიბლიოთეკარი, როგორც თემის მობოლიზატორი და თემის გამაძლიერებელი)
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #საბიბლიოთეკოასოციაცია #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ეკვილიბრიუმი