27.12.2018

პირველი ცალიც ჩამოვიდა.გიორგი კეკელიძის თომას ზღაპრები ჩინეთში გამოიცა!
წიგნი ჩინურად ანა გოგუაძემ თარგმნა და გამომცემლობამ China Translation & Publication House გამოსცა. გიორგი კეკელიძის „თომას ზღაპრები“ არის საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ პირველი ქართული წიგნი, რომელიც ჩინურ ენაზე ითარგმნა.
წიგნის წარდგენა პეკინში გაიმართება.
Toma’s Tales by Giorgi Kekelidze was translated and published in China by Publishing House China Translation & Publication House with support of the Georgian National Book Center. The book was translated by Ana Goguadze.
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #乔治·格格利泽 #安娜·郭古阿泽 #托玛历险记