შეხვედრა იუჯი სკოლაში / Giorgi Kekelidze / გიორგი კეკელიძე

09.11.2018

დღეს გიორგი კეკელიძემ იუჯი სკოლაში ღია გაკვეთილი გამართა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekeliZe