ფერმერთა ფორუმი

30.06.2018

გიორგი კეკელიძემ ფერმერთა ასოციაციის ფორუმი გახსნა და სხვადასხვა რეგიონის ფერმერებს სამოტივაციო ლექცია ჩაუტარა
#გიორგიკეკელიძე #ფერმერთასოციაცია