22 თანამედროვე ქართველი

25.05.2018

ფოტოები გუიშნდელი დაჯილდოებიდან. ცნობილმა ვისკიმ Glenfiddich თანამედროვეობის 22 ქართველი დაასახელა, რომელთა შორის #გიორგიკეკელიძე ც მოხვდა.