აჭარა-გურიის ეკვილიბრიუმობა. ქობულეთი

24.02.2018

მესამე დღე. ქობულეთი. მამია ხარაზის ფანტასტიკური ბიბლიოთეკა, გიორგი კეკელიძის ლექცია წიგნიერებაზე და სრული ანშლაგი #გიორგიკეკელიძე #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ეკვილიბრიუმი