შეხვედრა 209-ე ბაღში, ფონიჭალაში

06.02.2018

#გიორგიკეკელიძე : #თომასზღაპრები თ ასეთი კარგი საქმე დავიმართე, რომ კვირაში ერთხელ ახალი ბაღი მიწვევს ხოლმე და პატარებს ვხვდები. ერთმანეთთან სალაპარაკო ენა კი ადვილად გამოვნახეთ:)