ადამიანი და მოტივაცია

18.12.2017

გიორგი კეკელიძემ დღე საქართველოს სპიკერ–ფესტივალი გახსნა ლექციით – ,,ადამიანი და მოტივაცია” #გიორგიკეკელიძე[:]