ინტერნეტი ყველა სოფლის ბიბლიოთეკას

15.11.2017

#გიორგიკეკელიძე: საბიბლიოთეკო საქმე და სოფლის ბიბლიოთეკების განვითარება, მოვახერხეთ და ერთ–ერთ ცენტრალურ თემად ვაქციეთ. აი, მაგალითა პროექტი – ინტერნეტი ყველას სოფლის ბიბლიოთეკას – პროექტი რომელსაც საბიბლიოთეკო ასოციაცია პრეზიდენტის ფონდის დახმარებით ახორციელებდა. ათობით სოფლის ბიბლიოთეკა აღიჭურვა კომპიუტერით, პრინტერით, სკანერით და ინტერნეტით. ამით ბიბლიოთეკები საინფორმაციო ცენტრებადაც ვაქციეთ. დღეს პრეზიდენტის სასახლეში მიღება გაიმართა, უამრავ ბიბლიოთეკარს შევხვდი. დიდი მადლობა მათ ასეთი სიყვარულისთვის, მე მზად სოფლის ბიბლიოთეკების განვითარებისთვის კიდევ მეტი გავაკეთო!