ფრედერიკ ბრაკმანის წიგნის წარდგენა

20.09.2017

დღეს #გიორგიკეკელიძე მ ფრედერიკ ბაკმანის წიგნი – ,,კაცი, სახელად უვე” წარადგინა