ინტერპრეტაცია- რევაზ ინანიშვილი (გიორგი კეკელიძე/იაგო კაჭკაჭიშვილი)

27.08.2017