ინტერპრეტაცია-დავით კლდიაშვილი (გიორგი კეკელიძე/ დავით გაბუნია)

27.08.2017