ეკვილიბრიუმი სვანეთსა და ქვემო არქევანში

24.05.2017

#გიორგიკეკელიძე: #ეკვილიბრიუმი –ს დროით დღეს ბოლონისის სოფლების საათებია. ჩვენი საგანმათლებლო პროექტი ქცეყანაში უმთავრეს მოძრაობად იქცა და უკვე უმარავი მხარდამჭერი და ქვერი გვყავს. მოძრაობის ერთი ნაწილი ეთნიკურად არაქართველი მოსახლეობით დასახლებულ სოფლებში ქართული ბიბლიოთეკების გახსნაა, დღეს ეს თბილისის სკოლა XXI საუკუნის დახმარებით მოვახერხეთ. ჩვენი სურვილია ამ ორი სოფლის სკოლის შესანიშნავმა მოსწავლეებმა უფრო უკეთ ისწავლონ ქართული. მომავალი ჩვენია:)