პატარა სტუმრები ბიბლიოთეკაში

11.12.2016

#გიორგიკეკელიძე –მ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დღეს ბერია ანდრიას ფონდის შვილობილ, სოლიდური სიმსივნესთან მებრძოლ და დაავადების ხვალ იოლად დამმარცხებელ ბავშვებს უმასპინძლა. გიორგი კეკელიძემ ბავშვებს #თომასზღაპრები უსახსოვრა