დიუმას გზა შავი ზღვის უნივერსიტეტში

18.11.2016

შავი ზღვის უნივერსიტეტში, დაინტერესებული სტუდენტებისთვის ფილმ – დიუმას გზა, საქართველოდ და ევროპა – ჩვენება მოეწყო, რომელშიც მთავარ როლს #გიორგიკეკელიძე ასრულებს