თომას ზღაპრების წარდგენა

16.11.2016

#თომასზღაპრები სრული ანშლაგი და თომას მოგზაურობის დასაწყისი საქართველოს უნივერსიტეტიდან #გიორგიკეკელიძე