წიგნიერება და თანამედროვეობა

31.10.2016

დღეს თსუ–ში გიორგი კეკელიძის საჯარო ლექცია – წიგნიერება და თანამედროვეობა – გაიმართა #გიორგიკეკელიძე