#ეკვილიბრიუმი. ბერი ანდრიას ფონდი

21.05.2021

თბილისი. დღეს.

ჩვენი საგანმათლებლო მოძრაობა ეკვილიბრიუმი, ბერი ანდრიას ფონდს ყოველთვიურად ახალი წიგნებით მოამარაგებს, მე კი თვეში ერთხელ, ამ შესანიშნავი ბავშვებისთვის, რომლებიც ახლა სოლიდურ სიმსივნეს ებრძვიან და ხვალ აუცილებლად გაიმარჯვებენ, სპეციალურ გაკვეთილს ჩავატარებ.

#ეკვილიბრიუმი #ბერიანდრიასფონდი
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze