ჩოხატაური. კოხნარისა და ზოტის ბიბლიოთეკები

04.09.2020

დღეს – გურია. ჩოხატაური.
კოხნარისა და ზოტის ბიბლიოთეკებს ახალი წიგნები მივაშველეთ


#ეკვილიბრიუმი #ეროვნულიბიბლიოთეკა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze

მოძრაობის
მოძრაობის პარტნიორია #გალფი #გალფი