პროექტი: ,,ჩაერთე და მართე”.

30.06.2020

დღეს. კახეთი. კაჭრეთი.

მოხსენება: ,,დეცენტრალიზაციის ისტორიული მნიშვნელობა და კავშირი აწმყოსთან”

#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze @ Kachretis Ambasador