წიგნის საჯაროდ კითხვის დღე ევროპულ სკოლაში

05.02.2020

წიგნის საჯაროდ კითხვის და ცოტა მხიარულების დღეც ევროპულ სკოლაში

#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #ევროპულისკოლა