ქუთაისი. საჯარო ლექცია

21.05.2019

ისევ ქუთაისი. ამჯერად საჯარო ლექცია საჯარო ბიბლიოთეკის ამერიკულ კუთხეში.
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze