06.02.2019

სკოლაც დავიწყეთ. ახალი ჯგუფი. ახალი ემოციები
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #ევროპულისაქართველო