05.01.2019

დღემდე რვაასზე მეტი სოფელი მოვიარეთ – წიგნებით და კომპიუტერ-ინტერნეტით აღვჭურვეთ. სკვერის ბიბლიოთეკები მოვაწყვეთ. 2019 წელს 100 სოფელს გვინდა ვესტუმროთ
800 villages were equipped with books, computers and square libraries for the public till today. In 2019, we want to visit and revive 100 village libraries
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ეკვილიბრიუმი #nationallibrary