29.12.2018

დღეს. ოზურგეთის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთა დღის ცენტრი. მალე ახალ მეგობრებს თანამედროვე ბიბლიოთეკას მოვუწყობთ
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #ეკვილიბრიუმი