შეხვედრა ბავშვებთან

14.11.2018

დილიდან ბავშვებთან: ჯერ საჯარო ლექცია მეთერთმეტე სკოლაში, შემდეგ ჟვანიას კლინაკში დიაბეტის მატარებელ პატარებთან შეხვედრა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze