ეროვნული ბიბლიოთეკა საბას საკონსულტაციო საბჭოში

25.09.2018

ეროვნული ბიბლიოთეკა ეროვნულ მუზემთან, წიგნის ეროვნულ ცენტრთან, ხელნაწერთა ინსტიტუტთან, ლიტერატურის მუზეუმთან და ილიას უნივერსიტეტთან ერთად პრემიას საბას საკონსულტაციო საბჭოში გაწევრიანდა
#გიორგიკეკელიძე #giorgikekelidze #ეროვნულიბიბლიოთეკა