წიგნის სივრცე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში

03.07.2018

#გიორგიკეკელიძე : კიდევ ერთი დიდი დღე : ეროვნულმა ბიბლიოთეკა, ეროვნულმა მუზეუმმა და GIPA–მ დღეს ეთნოგრაფიულ მუზემში ასეთი ლამაზი წიგნის სივრცე გავხსენით