სტუმრები პირველი ექსპერიმანტალურიდან

24.05.2018

#გიორგიკეკელიძე : ბავშვებმა; ეს ის კაცია, #თომასზღაპრები – ს უკანა გარეკანზე რომ ხატიაო. არაფერია საბავშვო მწერლობაზე მაგარი. დღეს პირველი ექსპერიმანტალური სკოლის პატარები მესტუმრნენ