აგრობიბლიოთეკა

19.03.2018

დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, კორპუს ვახტანგ მეექვსეში, ფერმერთა ასოციაციის მხარდაჭერით აგრობიბლიოთეკა გაიხსნა #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ფერმერთაასოციაცია #აგრობიბლიოთეკა #გიორგიკეკელიძე