აჭარა-გურიის ეკვილიბრიუმობა-დღე პირველი

22.02.2018

#გიორგიკეკელიძე: ამოუსუნთქავი: დღე პირველი . დავიწყეთ აჭარის განათლების მინისტრთან შეხვედრით და სკოლებში სკვერის ბიბლიოთეკის პროექტის მომზადებით. მერე – შეხვედრა და ლექცია ბათუმის სკოლა ევრო–2000 ში, მერე ქედაში, ქვედა მახუნცეთში ავიტანეთ წიგნები, მახუნცეთის და დოლოგანის სკოლებისთვის. გაიხსნა ლიტერატურული კლუბი და აქაც მოეწყო მცირე ლექცია–სემინარი და ბოლოს ბათუმში, კინო–თეატრ აპოლოში მცირე ბიბლიოთეკის მოსაწყობადაც დავტოვეთ წიგნები, რიგში მდგომ ფილმის მომლოდინეთათვის:) #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ეკვილიბრიუმი