აკაკი ხოშტარიას არქივი

21.12.2017

ახალი ტალღის დასაწყისი. ამ თვეების წინ მიღწეული შეთანხმება აღსრულდა – დღეს ირანის რესპუბლიკის კულტურის ატაშემ მოჯთაბა ქამრანფარდიმ აკაკი ხოშტარიას არქივის დიგიტალური ვერსია გადმოგვცა. ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ირანის ქართული ემიგრაციის მიმართულებით ჩვენი ემიგრაციის დარბაზისთვის #ეროვნულიბიბლიოთეკა #ემიგრაციისდაბრაზი #გიორგიკეკელიძე