შეხვედრა შავი ზღვის უნივერსიტეტის სტუდენტებთან

02.10.2017

,,ყავა პროფესორთან” – შავი ზღვის უნივერსიტეტის პროექტი, რომლის ფარგლებშიც დღეს გიორგი კეკელიძეს სტუდენტები შეხვდნენ #გიორგიკეკელიძე