ლიტერატურა და მოტივაცია

12.09.2017

#გიორგიკეკელიძე : დღეს, ფინანსთა სამინისტროს ვესტუმრე თანამშრომელთა ერთი ჯგუფის მოწვევით – წიგნზე, წიგნიერებაზე და მხატვრული ლიტერატურით გამოწვეულ მოტივაციებზე ვისაუბრეთ #ეკვილიბრიუმი