შეხვედრა ლოგიკმეტრში

16.06.2017

#გიორგიკეკელიძე: რთული სამუშაო დღის მერე ისევ #თომასზღაპრები და ამჯერად ლოგიკმეტრის აღსაზრდელები მომევლინა მხსნელად. წიგნზე და წიგნიერებაზე ვისაუბრეთ ერთად #ეკვილიბრიუმი