თომას ზღაპრები ,,თედიში’’

15.06.2017

#თომასზღაპრები უკვე საკულტო წიგნად იქცა, უამრავი საბავშვო ბაღი მოვიარეთ და ყველგან უდიდესი სიყვარული გვხვდება გაცოცხლებული პერსონაჟებითურთ. დღეს ქართულ–ინგლისურ ბაღ თედის ვეწვიეთ და ამ უმაგრეს პატარებს შევხვდით:) #გიორგიკეკელიძე