გიორგი კეკელიძე და თომას ზღაპრები რუსთავში

11.04.2017

კარგია როცა მკითხველს უყვარხარ, მაგრამ ასმაგად კარგი – როცა პატარა მკითხველებს. დღეს #გიორგიკეკელიძე #თომასზღაპრები თ რუსთავის 21 სკოლის მოსწავლეებს შეხვდა