ოთარ ჭილაძის პოეზია

20.03.2017

შაქრო ბაბუას კაფეში გიორგი კეკელიძის ლექცია – ოთარ ჭილაძის პოეზია – გაიმართა.