შეხვედრა გიორგი კეკელიძესთან

23.12.2016

კლუბ ნაგერალას ინიცატივით მკითხველები გიორგი კეკელიძეს შეხვდნენ #გიორგიკეკელიძე