შეხვედრა სოფელ კურსებში

02.12.2016

#თომასზღაპრები მოგზაურობა ბათუმიდან ტყიბულში, სოფელ კურსებში გაგრძელდა. ბავშვებმა #გიორგიკეკელიძე -ს მისი ლექსებით მოხატული ქვები დაახვედრეს