დღე მეორე- თომა ფესტივალზე

20.11.2016

#თომასზღაპრები არც დასკვნით დღეს თმობდა ბესტელერის პოზიციას. მოგზაურობა გრძელდება #გიორგიკეკელიძე