კეკელიძის საჯარო ლექცია

06.07.2016

სოციალურ ბარ გენერატორი 9.8 –ში გიორგი კეკელიძის საჯარო ლექცია „ჰომეროსი, სერვანტესი, ტვენი და კორტასარი გზებზე“